Ελληνικά Αγγλικά Ιταλικά - Υπο κατασκευή Ισπανικά - Υπο κατασκευή Γερμανικά - Υπο κατασκευή
 
Προϊόντα Συστήματα Στήριξης
 
Συστήματα Στήριξης Ελαφρού Τύπου
Συστήματα Στήριξης Βαρέως Τύπου
Συστήματα Στήριξης Υπέρ Βαρέως Τύπου
Ράγες Στήριξης
Εξαρτήματα Στήριξης
Μικροϋλικά Στήριξης - Αναλώσιμα
Τεχνικές Οδηγίες και Προδιαγραφές
Επιλογή συστήματος στήριξης: Τα προϊόντα μας καλύπτουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς επιφάνειας στήριξης και φερόμενου φορτίου. Τα δύο βασικά κριτήρια επιλογής συστήματος στήριξης είναι: • η επιφάνεια στήριξης (δάπεδο, τοίχος, ταβάνι) •το φορτίο Επιλογή πάχους σχάρας και απόσταση μεταξύ διαδοχικών στηριγμάτων: Το πάχος της λαμαρίνας της σχάρας και η απόσταση μεταξύ των διαδοχικών στηριγμάτων επιλέγεται με βάση το συνολικό βάρος καλωδίων ανά μέτρο που έχει υπολογιστεί. Στις τεχνικές οδηγίες που παρέχονται υπάρχουν διαγράμματα που απεικονίζουν το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά μονάδα μήκους, για κάθε συνδυασμό πάχους λαμαρίνας και απόστασης διαδοχικών στηριγμάτων. Χρησιμοποιώντας τα διαγράμματα αυτά, το σύστημα στήριξης που θα επιλεγεί θα είναι στιβαρό και οικονομικό.
Όροι χρήσης