Ελληνικά Αγγλικά Ιταλικά - Υπο κατασκευή Ισπανικά - Υπο κατασκευή Γερμανικά - Υπο κατασκευή
 
Προϊόντα Υλικά Γειώσεων & Αντικεραυνικής Προστασίας
 
Εξαρτήματα Συλλεκτηρίου Συτήματος & Αγωγών Καθόδου
Εξαρτήματα Συστημάτων Γείωσης
Εξαρτήματα Ισοδυναμικών Συνδέσεων
Εργαλεία & Βοηθητικά Εξαρτήματα
Διατάξεις Προστασίας από Κρουστικές Υπερτάσεις
Τεχνικές Οδηγίες και Προδιαγραφές
Ένα Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο να αντέξει τις συνέπειες / επιδράσεις ενός πολύ υψηλού κεραυνικού ρεύματος (kA), το οποίο διαρκεί εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου (μsec). Τα υλικά γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, τα οποία παράγονται από την εταιρεία μας, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ΕυρωπαΪκά πρότυπα. Η ποιότητα των προΪόντων μας έχει ελεγχθεί και διασφαλισθεί από αναγνωρισμένα και διαπιστευμένα εργαστήρια, όπως το LABELEC Lighting Laboratory και το L.C.O.E. της Ισπανίας, Β.Ε.Τ. Γερμανίας, κ.λ.π., σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50164-1 & 2.
Όροι χρήσης